Tham gia cộng đồng Discord của MOKB

MOKB Store - MOKB Store là cửa hàng chuyển cung cấp bàn phím cơ, switch, stabilizer và các phụ kiện mod phím cơ

Group Buy

Instock - Hàng có sẵn

Bridge75: Hướng dẫn sử dụng

Bridge75: Hướng dẫn sử dụng

Thứ Hai, 03/06/2024 1 phút đọc

Hướng dẫn sử dụng bàn phím Bridge75, cách kết nối 3 chế độ. Các phím tắt, tải phần mềm keymap và hướng dẫn keymap Phần mềm keymap Phần... Đọc tiếp

QK65v2 Classic: Hướng dẫn sử dụng

QK65v2 Classic: Hướng dẫn sử dụng

Thứ Hai, 03/06/2024

Phần mềm keymap Phần mềm keymap mạch 3 mode: VIA (cần load file json) - Firmware + Json Phầm mềm keymap mạch HE: QK HE Config... Đọc tiếp

QK100: Hướng dẫn sử dụng

QK100: Hướng dẫn sử dụng

Thứ Sáu, 19/04/2024

Phần mềm keymap Phần mềm keymap cho mạch 3 mode: QK Config Firmware + Json Layout mặc định của QK100 Vị trí mặc định của... Đọc tiếp

Neo80: Hướng dẫn sử dụng

Neo80: Hướng dẫn sử dụng

Thứ Sáu, 19/04/2024

Phần mềm keymap Phần mềm keymap: VIA (cần load file json) Firmware + Json Layout mặc định của Neo80 Vị trí mặc định của Fn  và bạn... Đọc tiếp

QK65v2: Hướng dẫn sử dụng

QK65v2: Hướng dẫn sử dụng

Thứ Ba, 06/02/2024

Phần mềm keymap Phần mềm keymap cho mạch 3 mode: QK Config Firmware + Json Layout mặc định của QK65v2 Vị trí mặc định của... Đọc tiếp

MKC75: Hướng dẫn sử dụng

MKC75: Hướng dẫn sử dụng

Thứ Bảy, 27/01/2024

Hướng dẫn sử dụng PCB 3 mode Đèn thông báo trạng thái Đèn Caps Lock sẽ hiển thị các màu khác nhau... Đọc tiếp