Tham gia cộng đồng Discord của MOKB

MOKB Store - MOKB Store là cửa hàng chuyển cung cấp bàn phím cơ, switch, stabilizer và các phụ kiện mod phím cơ

HOT

HOT
Neo [In Stock] Neo65 case
1.220.000₫
Neo [In Stock] Neo65 Add-ons
1.160.000₫
Neo White Switch
Xem nhanh
Neo Neo White Switch
7.000₫
15Cables 15Cables x MOKB Neo65 Cables
640.000₫
IRIS LAB [GB] Jris80 case (Alu weight)
4.340.000₫
IRIS LAB [GB] Jris80 case (PVD weight)
4.960.000₫
IRIS LAB [GB] Jris80 case (Titanium Alloy Weight)
4.960.000₫
IRIS LAB [GB] Jris80 option
10.000₫
IRIS LAB [GB] Jris80 Brass PVD Rotary Knob
430.000₫
[GB] MM-HHKB case
5.250.000₫
[GB] MM-HHKB extra Add-ons
2.690.000₫

Instock - Hàng có sẵn