Tham gia cộng đồng Discord của MOKB

Hướng dẫn

Bridge75: Hướng dẫn sử dụng

Bridge75: Hướng dẫn sử dụng

Thứ Hai, 03/06/2024 1 phút đọc

Hướng dẫn sử dụng bàn phím Bridge75, cách kết nối 3 chế độ. Các phím tắt, tải phần mềm keymap và hướng dẫn keymap Phần mềm keymap Phần... Đọc tiếp

QK65v2 Classic: Hướng dẫn sử dụng

QK65v2 Classic: Hướng dẫn sử dụng

Thứ Hai, 03/06/2024 3 phút đọc

Phần mềm keymap Phần mềm keymap mạch 3 mode: VIA (cần load file json) - Firmware + Json Phầm mềm keymap mạch HE: QK HE Config - Hướng dẫn sử dụng QK HE... Đọc tiếp

QK100: Hướng dẫn sử dụng

QK100: Hướng dẫn sử dụng

Thứ Sáu, 19/04/2024 4 phút đọc

Phần mềm keymap Phần mềm keymap cho mạch 3 mode: QK Config Firmware + Json Layout mặc định của QK100 Vị trí mặc định của Fn là Ctrl phải và bạn... Đọc tiếp

Neo80: Hướng dẫn sử dụng

Neo80: Hướng dẫn sử dụng

Thứ Sáu, 19/04/2024 3 phút đọc

Phần mềm keymap Phần mềm keymap: VIA (cần load file json) Firmware + Json Layout mặc định của Neo80 Vị trí mặc định của Fn  và bạn sẽ không thể kiểm tra nút... Đọc tiếp

QK65v2: Hướng dẫn sử dụng

QK65v2: Hướng dẫn sử dụng

Thứ Ba, 06/02/2024 4 phút đọc

Phần mềm keymap Phần mềm keymap cho mạch 3 mode: QK Config Firmware + Json Layout mặc định của QK65v2 Vị trí mặc định của Fn là Ctrl phải và bạn... Đọc tiếp

MKC75: Hướng dẫn sử dụng

MKC75: Hướng dẫn sử dụng

Thứ Bảy, 27/01/2024 3 phút đọc

Hướng dẫn sử dụng PCB 3 mode Đèn thông báo trạng thái Đèn Caps Lock sẽ hiển thị các màu khác nhau tuỳ theo hình thức kết nối... Đọc tiếp