Tham gia cộng đồng Discord của MOKB

Hướng dẫn

QK65v2: Hướng dẫn sử dụng

QK65v2: Hướng dẫn sử dụng

Thứ Ba, 06/02/2024 3 phút đọc

Layout mặc định của QK65v2 Vị trí mặc định của Fn là Ctrl phải và bạn sẽ không thể kiểm tra nút này trên các phần mềm... Đọc tiếp

MKC75: Hướng dẫn sử dụng

MKC75: Hướng dẫn sử dụng

Thứ Bảy, 27/01/2024 3 phút đọc

Hướng dẫn sử dụng PCB 3 mode Đèn thông báo trạng thái Đèn Caps Lock sẽ hiển thị các màu khác nhau tuỳ theo hình thức kết nối... Đọc tiếp

Neo70: Hướng dẫn sử dụng

Neo70: Hướng dẫn sử dụng

Thứ Bảy, 27/01/2024 2 phút đọc

Layout mặc định của Neo70 Vị trí mặc định của Fn  và bạn sẽ không thể kiểm tra nút này trên các phần mềm key test thông thường... Đọc tiếp

QK75N: Hướng dẫn sử dụng

QK75N: Hướng dẫn sử dụng

Thứ Ba, 12/12/2023 3 phút đọc

Layout mặc định của QK75N Vị trí mặc định của Fn là Ctrl phải và bạn sẽ không thể kiểm tra nút này trên các phần mềm... Đọc tiếp

Neo65: Hướng dẫn sử dụng

Neo65: Hướng dẫn sử dụng

Thứ Tư, 11/10/2023 3 phút đọc

Layout mặc định của Neo65 Vị trí mặc định của Fn là Ctrl phải và bạn sẽ không thể kiểm tra nút này trên các phần mềm... Đọc tiếp

VIA: Hướng dẫn cách load file Json vào VIA

VIA: Hướng dẫn cách load file Json vào VIA

Thứ Ba, 10/10/2023 1 phút đọc

Các bạn có thể tải file json và firmware các phím do MOKB Store bán tại đường dẫn: https://mokbstore.com/download Lưu ý: Hướng dẫn dưới đây chỉ dành các... Đọc tiếp