Tham gia cộng đồng Discord của MOKB

Bàn phím cơ Meteor80 R2

Lọc
DaXing [GB] Meteor80 R2 case
5.680.000₫
E-Milky White
E-White
+10 Xem thêm 10 màu khác
DaXing [GB] Meteor80 R2 option (weight + PCB + Plate)
10.000₫
DaXing [GB] Meteor80 R2 extra (Numpad + Deskmat + Logo PVD)
1.500.000₫

Sản phẩm đã xem