Tham gia cộng đồng Discord của MOKB
Bridge75: Hướng dẫn sử dụng

Bridge75: Hướng dẫn sử dụng

Thứ Hai, 03/06/2024 1 phút đọc
Nội dung bài viết

Hướng dẫn sử dụng bàn phím Bridge75, cách kết nối 3 chế độ. Các phím tắt, tải phần mềm keymap và hướng dẫn keymap

Phần mềm keymap

Layout mặc địch trên Bridge75

Vị trí mặc định của Fn là vị trí nút ctrl phải và bạn sẽ không thể kiểm tra nút này trên các phần mềm key test thông thường

Các phím tắt và công tắc bật pin

  • Vị trí công tắc bật pin trên PCB 3 mode (ở phía dưới blocker, bạn phải mở top case để bật/tắt pin)
  • FN+~: Chuyển sang chế độ kết nối dây
  • FN+1: Chuyển sang chế độ kết nối bluetooth 2 (Ấn và giữ Fn + 1 đến khi đèn ở số 2 nhấp nháy nhanh -> Trên PC / Mobile / Tablet.... mở bluetooth và bắt đầu kết nối)
  • FN+2: Chuyển sang chế độ kết nối bluetooth 2 (Ấn và giữ Fn + 2 đến khi đèn ở số 2 nhấp nháy nhanh -> Trên PC / Mobile / Tablet.... mở bluetooth và bắt đầu kết nối)
  • FN+2: Chuyển sang chế độ kết nối bluetooth 2 (Ấn và giữ Fn + 3 đến khi đèn ở số 2 nhấp nháy nhanh -> Trên PC / Mobile / Tablet.... mở bluetooth và bắt đầu kết nối)
  • FN+4: Chuyển sang chế độ kết nối 2.4GHz (Lần đầu tiên bạn cần pair với dongle: Chưa cắm dongle vào máy tính -> Ấn và giữ Fn+4 đến khi đèn ở số 4 nhấp nháy nhanh -> Lúc này cắm dongle vào máy tính để hoàn tất pair)
  • FN+Win: chuyển đổi layout Windows và Mac
  • FN+Z,X,C....<,>: Các nút chỉnh các chế độ LED RGB (Chỉ dành cho bản có LED RGB (Bridge75 Plus))
Viết bình luận của bạn
QK65v2 Classic: Hướng dẫn sử dụng

QK65v2 Classic: Hướng dẫn sử dụng

Thứ Hai, 03/06/2024 3 phút đọc

Phần mềm keymap Phần mềm keymap mạch 3 mode: VIA (cần load file json) - Firmware + Json Phầm mềm keymap mạch HE: QK HE Config - Hướng dẫn sử dụng QK HE... Đọc tiếp

QK100: Hướng dẫn sử dụng

QK100: Hướng dẫn sử dụng

Thứ Sáu, 19/04/2024 4 phút đọc

Phần mềm keymap Phần mềm keymap cho mạch 3 mode: QK Config Firmware + Json Layout mặc định của QK100 Vị trí mặc định của Fn là Ctrl phải và bạn... Đọc tiếp

Neo80: Hướng dẫn sử dụng

Neo80: Hướng dẫn sử dụng

Thứ Sáu, 19/04/2024 3 phút đọc

Phần mềm keymap Phần mềm keymap: VIA (cần load file json) Firmware + Json Layout mặc định của Neo80 Vị trí mặc định của Fn  và bạn sẽ không thể kiểm tra nút... Đọc tiếp

QK65v2: Hướng dẫn sử dụng

QK65v2: Hướng dẫn sử dụng

Thứ Ba, 06/02/2024 4 phút đọc

Phần mềm keymap Phần mềm keymap cho mạch 3 mode: QK Config Firmware + Json Layout mặc định của QK65v2 Vị trí mặc định của Fn là Ctrl phải và bạn... Đọc tiếp

Nội dung bài viết