Tham gia cộng đồng Discord của MOKB

Hướng dẫn thanh đơn hàng đã đặt cọc

Kiểm tra đơn hàng đã đặt cọc:

  • Bạn vui lòng truy cập tài khoản vào phần Đơn hàng của bạn. Các đơn hàng đặt cọc sẽ có trạng thái thanh toán là "thanh toán một phần".
  • Sau đó bạn ấn vào mã đơn hàng để xem chi tiết đơn hàng

  • Khi vào chi tiết bạn sẽ thấy số tiền của đơn hàng đã thanh toán

Thanh toán nốt phần còn lại của đơn hàng:

  • Chuyển khoản và ghi nội dụng: mokb + "dấu cách" + Mã đơn hàng. Ví dụ: MOKB MO1819
  • Tài khoản: MS00T03582532510119
  • Người thụ hưởng: Ho Chi Nghia
  • Ngân hàng: Techcombank

 

Sau khi nhận được chuyển khoản, MOKB sẽ cập nhật trạng thái thanh toán của đơn hàng, bạn sẽ nhận được email thông báo và có thể kiểm tra lại đơn hàng trong tài khoản