Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Silent Alpaca Linears

Giá thông thường 200.000₫
Giá thông thường Giá bán 200.000₫
Giảm giá Đã bán hết
  • Polycarbonate top housing
  • Nylon bottom housing
  • POM stem
  • 5-pin PCB mount
  • Light factory lube
  • 2x thick pins (less likely to bend in transit or while inserting into hotswap sockets)

Switch được bán theo gói 10 switch.

Số lượng đặt hàng 1 = 10 switch