Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 10

JTK Classic FC R2

Giá thông thường 2.600.000 VND
Giá thông thường Giá bán 2.600.000 VND
Giảm giá Đã bán hết
Kit

Bắt buộc phải mua base mới được mua kit lẻ.

1 base sẽ được mua 1 kit lẻ mỗi loại

base sẽ được mua 2 kit lẻ mỗi loại

...

Giá các kit như sau:

- Classic Base: 2600k
- Black Base: 2600k
- Novelties: 600k
- Alphas: 450k
- Black Alphas: 450k
- Shot Spacebars: 300k
- Black Shot Spacebars: 300k
- Red Shot Spacebars: 300k

Ngày kết thúc GB: 26/04/2022
Dự kiến trả hàng: Quý 4 năm 2022