Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 14

GMK Maroon

Giá thông thường 3.750.000 VND
Giá thông thường Giá bán 3.750.000 VND
Giảm giá Đã bán hết
Kit

designed by Banned
Made in Germany by GMK Electronic Design GmbH
Original Cherry Corp. profile
ABS doubleshot legends
MX-style stems

Ngày kết thúc GB: 26/04/2022
Dự kiến trả hàng: Quý 2 năm 2023

Colors
Color Comparison