Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 3

Geon Metal Stickers

Giá thông thường 100.000 VND
Giá thông thường Giá bán 100.000 VND
Giảm giá Đã bán hết

Mỗi set bao gồm 4 sticker: 2 sticker lớn (1 Đen + 1 Bạc) và 2 sticker nhỏ (1 đen và 1 bạc)
Kích thước: 22,6 mm x 14 mm (sticker lớn) và 11,3 mm x 7mm (sticker nhỏ)