Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 6

Gateron Pure Berry Switch

Giá thông thường 9.500₫
Giá thông thường Giá bán 9.500₫
Giảm giá Đã bán hết

GATERON X SW PURE BERRY LINEAR SWITCH

  • Kiểu switch: Linear
  • Produced by Gateron X Swagkey
  • Lực nhấn: 62g(Bottom Out)
  • POM linear Long stem, Long Spring
  • Polycarbonate & Nylon Mix housing
  • Factory lubed
  • 5-pin PCB mount