JRIS65 - hướng dẫn tham gia Group Buy

Thông tin mở bán:

Cách thức mua hàng:

Bước 1: Mua Base Kit

 • Base kit sẽ được mở bán vào 21h ngày 27/9 với giá 3700k.
 • Khi bạn đã mua được base kit tức là bạn đã tham gia thành công GB Jris65
 • Đơn hàng hợp lệ là đơn hàng chỉ mua duy nhất base kit và thanh toán thành công muộn nhất 30 phút sau khi đặt hàng
 • Chúng tôi sẽ mở thêm link chọn màu case, màu tạ, pcb, plate và extra sau

Bước 2: Chọn màu case, màu tạ và extras

Có tất cả 3 link mua hàng:

 1. Chọn màu case, màu tạ kèm theo base kit
 2. Chọn PCB và plate kèm theo base kit
 3. Chọn Extras (PCB, plates) nếu cần

3 link trên sẽ được hiển thị tại mục Jris65 Collection vào 22h ngày 27/9 và mở đến hết ngày 03/10. Bạn sẽ có thoải mái thời gian để chọn options theo ý mình!

Lưu ý:

 • Vui lòng kiểm tra kĩ đơn hàng chọn màu và extras (bước 2), cả 3 sản phẩm trên bạn cần thanh toán trong duy nhất 1 đơn hàng.
 • Bạn phải mua thành công BASE KIT thì mới được chọn màu và extras. Chúng tôi không hỗ trợ gộp các đơn hàng từ những tài khoản khác nhau. Nếu không mua đầy đủ các link trên, slot của bạn sẽ bị huỷ.
 • Nếu bạn không mua được BASE KIT mà vẫn mua các link ở bước 2. Chúng tôi sẽ tiến hành huỷ đơn hàng của các bạn
 • Tất cả các trường hợp bị huỷ đơn hàng: các bạn sẽ chịu khoản phí 10% trên tổng giá trị đơn hàng đó

Hướng dẫn mua hàng: https://mokbstore.com/pages/huong-dan-mua-hang-thanh-toan

Các điều khoản mua hàng GB: https://mokbstore.com/pages/group-buy-policy